­

Dan invalidov in bolnikov občine Brežice

V Mladinskem centru Brežice je bilo 26.10.2017 Dan invalidov in bolnikov občine Brežice. Bila je predstavitev društev invalidov in bolnikov ter brezplačne meritve, predavanje o pomoči na domu in kulturni program. Te predstavitve so se udeležili tud nekateri člani Društva invalidov občine Brežice. Na stojnici so med drugim predstavili izdelke iz ročnih del…

Zorčič Janko

26.10.2017|novice|

Posveti za Referente za šport in Predsednike Društev invalidov

V četrtek 12. oktobra 2017 je bilo Društvo invalidov občine Brežice organizator Posveta za referente za šport in predsednike društev invalidov, ki ga vsako leto pripravlja Zveza delovnih invalidov Slovenije. Posvet je bil namenjen analizi izvedbe posebnega socialnega programa na državni ravni Rekreacija in šport – ohranjanje psihofizičnih sposobnosti za leto 2017 in uskladitev kolendarja […]

13.10.2017|novice|