Kulturnemu prazniku so se poklonili v DIO Brežice.
V Društvu invalidov občine Brežice so v pred kratkim na novoustanovljeni literarni sekciji na svojem rednem mesečnem srečanju obeležili tudi kulturni praznik. V goste so 6. februarja povabili posavsko pesnico in pisateljico Marijo Hrvatin, ki je podala nekaj priložnostnih napotkov glede pisanja, Klepet z njo je minil v odličnem razpoloženju, saj je s svojo prisotnostjo popestrila to srečanje. Udeleženke te delavnice so z njo poklepetale še o različnih zvrsteh poetičnega izražanja. Najprej je vodja te sekcije Stanka Vahčič pozdravila in obrazložila namen te delavnice. Ta delavnica in srečanje je bilo terapevtskega značaja, poudarek je pa bil druženju in branju avtorskih del prisotnih.
Svoje pesmi so prebirale: Anica Kodrič, Mojca Andrejaš, Zlatka Teropšič in Stanka Vahčič.

Dogovorile so se tudi da bodo nekaj teh pesmi recitirale ob praznovanju materinskega dneva.

Janko Zorčič

Nekaj pesmi zgoraj omenjenih avtorjev

NE VSTOPAJ PREHITRO – STANISLAVA VAHČIČ
BREZ NASLOVA – ZLATKA TEROPŠIČ
V UJETNIŠTVU SREČE – MOJCA ANDREJAŠ
SPOZNANJE – ANICA KODRIČ