V okviru DIO Brežice je ustanovljena Onkološka sekcija, ki združuje člane društva, kateri imajo onkološko izkušnjo (imajo zaradi rakavega obolenja status invalida po ZPIZ-u ali pa so podporni člani društva) in želijo po svojih močeh sodelovati pri reševanju problematike na tem področju ter se zavzemati za krepitev fizičnega in duševnega zdravja ter čim bolj kakovostnega življenja onkoloških bolnikov. Člani se bomo s svojim delovanjem trudili prispevati k višjemu nivoju kakovosti in varnosti pri uveljavljanju pravic onkoloških bolnikov na vseh področjih. Sestajali se bomo v prostorih (in tudi izven) društva, enkrat na mesec in sicer vsak prvi torek v mesecu ob 17.30 uri. Na mesečnih srečanjih bomo obravnavali teme in izvajali dejavnosti na pobudo in po predlogih samih članov te sekcije. Onkološka sekcija je odprta in dostopna vsem članom društva. V kolikor bomo organizirali delavnice, ki bi bile zanimive in koristne tudi za vse ostale člane društva DIO Brežice, bodo člani o tem obveščeni in povabljeni k sodelovanju.