SAM_9816

26 oktobra je bil v Mladinskem centu Brežice Dan invalidov občine Brežice na katerem so sodelovali tudi člani Društva invalidov občine Brežice. Predstavili so svoje delovanje in podelili razne brošure, med drugim tudi Glasilo Zveze delovnih invalidov Slovenije, Zaposlovanje invalidov v Evropski uniji in državah v tranzitu in Pomembnost mednarodnega sodelovanja za invalidske organiizacije. Udeležili smo se pa tudi raznih meritev ki so jih predstavila ostala društva. Na koncu smo si pa še ogledali čudovito predstavo MALI PRINC IN ZDRAVJE v izvedbi Društva za boljši svet.