Članice Onkološke sekcije DIO Brežice so se 2.9.2021 podale z vlakom na izlet v knežje mesto Celje.
Po prihodu v Celje, so se z lokalnim avtobusom Celebus odpeljale na Stari grad Celje in ob vodenem sprehodu odkrivale skrivnostne kotičke največjega srednjeveškega gradu v Sloveniji, občutile moč zgodovine in vstopile v življenje ene najmočnejših rodbin poznega srednjega veka. V nadaljevanju so se sprehodile po samem mestu od železniške postaje do Krekovega trga s Celjskim domom, med ogledom poslušale zgodbe, ki bogatijo zgodovino samega mesta, občudovale »cvetoče ulice« mesta, srednjeveško obzidje z vodnim stolpom, se sprehodile po obrežju Savinje, skozi Mestni park in Mestni gozd, na poti ob Stari grofiji, Knježjem dvoru, Trgu Celjskih knezov, Prešernovi ulici, Glavnem trgu, slišale med drugimi zanimivostmi tudi zanimivo zgodbo o Almi Karlin in svoj pohod zaključile ob dobri pici in pijači. Prijetno utrujene so ob povratku na vlaku, strnile doživetja izleta v Celje v spoznanje, da je naša Slovenija resnično lepa in bogata dežela in da bojo tovrstna druženja še večkrat ponovile.

Janko Zorčič