Predsednik DIO Brežice

Podpredsednik DIO Brežice
Fučko Vladimir

Tajnik-blagajnik DIO Brežice
Andrejaš Marija Mojca

Člani izvršnega odbora DIO Brežice
PREDSEDNIK: Kostrevc Ivan
POVERJENIŠTVO CERKLJE OB KRKI: Andrejaš Marija Mojca
POVERJENIŠTVO SROMLJE: Šulc Simona
POVERJENIŠTVO DOBOVA: Fučko Vladimir
POVERJENIŠTVO ARTIČE – DEČNO SELO: Krošl Franci
POVERJENIŠTVO ARTIČE – ARNOVO SELO: Ledinek Majda
POVERJENIŠTVO BIZELJSKO: Hriberšek Jožica

Vodje poverjeništev DIO Brežice

POVERJENIŠTVO CERKLJE OB KRKI: Andrejaš Marija Mojca
POVERJENIŠTVO KRŠKA VAS – VELIKE MALENCE: Hotko Janko
POVERJENIŠTVO VELIKA DOLINA: Glogovšek Ana
POVERJENIŠTVO SROMLJE: Šulc Simona
POVERJENIŠTVO PEČICE: Švajger Drago
POVERJENIŠTVO BREŽICE: Perkman Rozalija
POVERJENIŠTVO DOBOVA: Fučko Vladimir
POVERJENIŠTVO ARTIČE – DEČNO SELO: Krošl Franci
POVERJENIŠTVO ARTIČE – ARNOVO SELO: Ledinek Majda
POVERJENIŠTVO PIŠECE: Černelič Jožica
POVERJENIŠTVO GLOBOKO: Bibič Erika
POVERJENIŠTVO ČATEŽ OB SAVI: Volk Roza
POVERJENIŠTVO KAPELE: Urek Slavica
POVERJENIŠTVO BIZELJSKO: Hriberšek Jožica

Nadzorni odbor DIO Brežice

PREDSEDNICA: Budič Elizabeta
ČLAN : Bibič Erika
ČLAN: Perkman Rozalija

Častno razsodišče DIO Brežice

PREDSEDNICA: Vinetič Tatjana
NAMESTNIK PREDSDNIKA: Tomše Stanka
ČLAN: Hodžić Ulfeta
NADOMESTNI ČLAN: Glogovšek Ana
ČLAN ČLAN: Hotko Janko
NADOMESTNI ČLAN: Suša Danica

Komisija za socialno zdravstvena vprašanja DIO Brežice

PREDSEDNICA: ++++
ČLAN: Gerjević Ivamnka
ČLAN: Tomše Stanka

Komisija za šport in rekreacijo DIO Brežice

PREDSEDNIK: Ledinek Rajko
VODJA ZA ŠAH: /////
VODJA ZA RIBOLOV: /////
VODJA ZA PIKADO: /////
VODJA ZA RUSKO IN NAVADNO KEGLANJE: /////
VODJA ZA NAMIZNI TENIS://///

SKRBNIK PREMOŽENJA DIO BREŽICE:Perkman Milan

UREJANJE SPLETNE STRANI – ADMINISTRATOR–Programer: Zorčič Janko