SAM_2284_opt

V četrtek 12. oktobra 2017 je bilo Društvo invalidov občine Brežice organizator Posveta za referente za šport in predsednike društev invalidov, ki ga vsako leto pripravlja Zveza delovnih invalidov Slovenije. Posvet je bil namenjen analizi izvedbe posebnega socialnega programa na državni ravni Rekreacija in šport – ohranjanje psihofizičnih sposobnosti za leto 2017 in uskladitev kolendarja tekmovanj ZDIS za leto 2018. Posveta so se udeležili referenti in predsedniki naslednjih društev: Društvo invalidov občine Brežice, katerega sta zastopala Predsednik Ivan Kostrevc in Vladimir Fučko, Društvo invalidov Črnomelj, Društvo invalidov Hrastnik, Društvo invalidov Kočevje, Društvo invalidov Krško, Društvo invalidov Laško, Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, Medobčinsko društvo invalidov Novo mesto, Društvo invalidov Radeče, Društvo invalidov Ribnica, Društvo invalidov Rimske toplice, Društvo invalidov Sevnica, Društvo invalidov Trbovlje, Društvo invalidov Trebnje, Društvo invalidov Zagorje ob Savi, Območno društvo invalidov Zgornje posotelje – Rogaška slatina in Medobčinsko društvo delovnih invalidov Lendava.

Tega posveta so se udeležili tudi Drago NOVAK: Predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije, Jože FREIDL: predsednik Komisije za rekreacijo in šport pri Zvezi delovnih invalidov Slovenije, ter Mira ŠINKOVEC: predstavnica Društva invalidov Vrhnika, katero društvo vodi izvedbo posebnega socialnega programa na državni ravni Rekreacija in šport – ohranjanje psihofizičnih sposobnosti.

Tokraten Posvet se je odvijal v Gostilni in prenočišču Kocjan v Stari vasi na Bizeljskem.

Zorčič Janko