SAM_9765KRKA_logo_CMYK

40.obletnica Društva invalidov občine Brežice.

Društvo invalidov občine Brežice je v Domu kulture Brežice priredilo proslavo ob praznovanju 40. obletnice uspešnega delovanja društva.

V pozdravnem govoru je predsednik društva Ivan KOSTREVC opisal nastanek in zgodovino društva. Društvo je bilo ustanovljeno 21. novembra 1975 leta. Zahvaljujoč vsem prostovoljcem, polnim intuziazma in vsem našim zvestim članom smo dočakali celih 40 let delovanja.
Poudaril je še, da nas pogled na prehojeno pot nas utrjuje in istočasno dokazuje, da se je to društvo moglo zgoditi in da smo na pravi poti. Daje nam izziv, da moramo v prihodnosti složno delati še več in bolje, v zadovoljstvo vseh nas.

Pri nagovoru podžupanje občine Brežice Katje ČANŽAR je le ta izrazila zadovoljstvo o uspešnem delovanju društva, sodelovanju in zaželela še vnaprej uspešno sodelovanje. Podelila je tudi Plaketo občine Brežice.

Navzoče je nagovoril tudi poslanec v državnem zboru Igor ZORČIČ in nam zaželel še naprej veliko uspeha pri nadaljnem delovanju društva.

Slavnostni govornik predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago NOVAK pa je v svojem govoru poudaril pomen delovanja društev in pomen slogana »Invalidi vidni ustvarjalci enakih možnosti«

Predsednik društva invalidov občine Brežice je ob tej svečanosti podelil pisna priznanja društva.
Priznanje so prejeli: Rozalija PERKMAN, Tomaž VANIČ, Avgust ZUPET, Franc Branko VIDMAR, Marija FURLAN, Irena ŽMAVC, Jožica ŽIBERT, Branislava NOVOSELC, Majda LEDINEK, Rajko LEDINEK, Franc KROŠELJ, Stanka TOMŠE, Rudolf PEŠEC in Mihael HALER

Najvišja priznanja, Častni znak je prejel Drago Karel ŠVAJGER, Odličje pa Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Priznanja pa je podelil tudi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago NOVAK. Med prejemniki priznanj je Društvo invalidov občine Brežice, Občine Brežice, Danica SUŠA, Jože TURŠIČ, Jožica HRIBERŠEK, Jožef GERMOVŠEK, Antonija LEVAK in Janez HOTKO,

Častni znak sta prejela Ivanka GERJEVIČ in Ivan KOSTREVC.

Na svečanosti so bili prisotni tudi gostje društev ki delujejo v koordinaciji Zasavje – Posavje.

Ob izreku čestitk predstavnikov društev in podelitvi simboličnih daril se je svečanost počasi prevesila v zaključni del.

Za kulturni program so poskrbele Ljudske pevka iz Cerkelj ob Krki katere delujejov okviru Društva invalidov občine Brežice v sodelovanju z Glasbeno šolo Brežice in Folklorno skupino Društva upokojencev Brežice. Ljudske pevke so nas s svojim nastopom popeljale v prireditev in jo tako tudi zaključile.

Program je odlično povezovala Janja ROSTOHAR.

Sledilo je še druženje z bogato pogostitvijo v avli Doma kulture Brežice.
Društvo invalidov občine Brežice se zahvaljuje vsem prostovoljcem, natopajočim, prisotnim na prireditvi in vsem, ki ste v kakršnikoli meri pripomogli k uspešnemu delovanju društva.

Izvedbo 40-te obletnice so omogočili: Zveza delovnih invalidov Slovenije, Društvo invalidov občine Brežice, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Javni sklad kulturnih dejavnosti OE Brežice, Terme Paradiso DOBOVA, Hidroelektrarne na spodnji Savi, KRKA d.d. Novo mesto, Reklame ŽARN in Delavska hranilnica D.D. Ljubljana

Janko Zorčič