Društvo invalidov občine Brežice je 22.3.2019. ob 15 uri v Gostišču Kocjan v Stari vasi na Bizeljskem izvedlo zbor članov in volitve za novo vodstvo. Zbor je potekal tekoče,, podana so bila: poročilo Izvršnega odbora, poročilo Častnega razsodišča, poročilo Nadzornega odbora in letno poročilo o poslovanju društva. Sledila je razprava o poročilih in soglasna potrditev poročil. Po predstavitvi kandidata za predsednika društva za naslednji mandat smo izvedli volitve za predsednika, člane Izvršnega odbora, člane Nadzornega odbora in člane Častnega razsodišča. Za novega predsednika je bil izvoljen dosedanji predsednik Ivan Kostrevc. Nekaj spodbudnih besed je podal tudi gost na zboru: Predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak, ki je med prvimi čestital nakup društvenih prostorov in pohvalil delovanje društva kot celote za prizadevnost in sodelovanje.
Po končanem zboru pa smo se preselili v drugi prostor kjer je potekal drugi del druženja..namreč potekalo je srečanje invalidov Dio Brežice in praznovanje Materinskega dneva.Tu so Ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki zapele nekaj svojih pesmi iz bogatega repertoara, članice delavnice Invalidi pišejo, berejo in recitirajo so pa prebrale nekaj avtorskih pesmi. Brale so: Mojca Andrejaš, Gizela Novak, Stanka Pucko, Anica Kodrič in Stanislava Vahčič, ki je nekako tudi v vlogi mentorice te delavnice. Druženje se je nadaljevalo pozno v noč.

Janko Zorčič