Društvo invalidov občine Brežice je v torek 14.9.2021. v Gostišču Kocjan v Stari vasi na Bizeljskem speljalo redni zbor članov. Predsednik društva Ivan Kostrevc je podal otvoritveni govor in pozdravil vse prisotne. Izvoljena so bila delovna telesa zbora. Predsednik verifikacijske komisije Vladimir Fučko je podal poročilo prisotnih članov na zboru.
Zaradi situacije z epidemijo Covid 19 in nezmožnosti izvedbe redneda Zbora članov DIO Brežice leta 2020. so bila tokrat podana pročila za leto 2019 in leto 2020.
Sledila so poročila Izvršnega odbora, poročilo Častnega razsodišča in poročilo Nadzornega odbora.

Podane so bile razprave in diskusije po poročilih in potrditev le teh, ter Program delovanja in finančnega plana Dio Brežice za leto 2021.
Prisotni so podali razne pobude in ideje za aktivnosti v društvu nato je stekla je beseda povabljenih gostov.
Vsi skupaj si pa močno želimo, da se situacija z virusom čimprej uspešno konča, da se lahko čimprej normalno družimo in delujemo.
Celotna seja je potekala pod strogimi protikoronskimi navodili NIJZ.

Janko Zorčič