SAM_1748_opt

Redni zbor članov Društva invalidov občine Brežice
V petek 24.3.2017 je bil izpeljan Redni zbor članov Društva invalidov občine Brežice v Gostišču Kocjan v Stari vasi na Bizeljskem.
Po pozdravnem nagovoru predsednika DIO Brežice Ivana Kostrevca smo izvolili in potrdili delovna telesa rednega zbora. Sledilo je poročilo Verifikacijske komisije o število prisotnih. Sprejeli smo predložen dnevni red in nato so bila podana poročila: Poročilo Izvršnega odbora, poročilo Častnega razsodišča, letno Poročilo o poslovanju društva in poročilo Nadzornega odbora. Sledila je podrobnejša in obširna razprava o poročili. Gost tokratnega zbora je bil Predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak, ki je kar obširno pojasnil in podebatiral neke naše nejasnosti. Razložil tudi o samih težavah , ki pestijo invalide,predvsem o pravicah do telesnih okvar in njihovi priznanosti. Vsa ta potrdila smo soglasno potrdili v paketu.
Sledila je podrobnejša razprava o finančnem planu in razprava o programih ki smo si ga zadali za delovanje v letu 2017. Predsednik ZDIS-a Drago Novak kakor tudi Predsednik Društva Ivan Kostrevc sta izrazila zahvalo vsem ki kakor koli prostovoljno delujejo za dobrobit vseh članov društva.

Zbor članov se je nadaljeval v širšem število po programih: Srečanje težjih in težkih invalidov ter posvečenost materinskega dne…

Janko Zorčič