Društvo invalidov občine Brežice je 23.3.2018 izpeljalo svoj Redni zbor članov DIO Brežice.
Točno ob predvidenem času, to je ob 16 uri je predsednik društva Ivan Kostrevc pozdravil vse prisotne člane , kakor tudi povabljenega gosta. Nato je sledil službeni del zbora.. Najprej je bila izvolitev delovnih teles rednega zbora. Sledilo je poročilo verifikacijske komisije in sprejem dnevnega reda.
Podano je bilo poročilo Izvršnega odbora, sledilo je poročilo Častnega razsodišča, Letno poročilo o poslovanju društva in nazadnje še poročilo Nadzornega odbora…
Stekla je razprava po poročilih, katera so bila soglasno potrjena. Predsednik društva je obširno prebral Program delovnega in finančnega plana DIO za leto 2018.
Na koncu je nekaj besed spregovoril tudi povabljeni gost Rajko Žagar Predsednik DI Hrastnik, ki odnaša tudi funkcijo predsednika Koordinacije Posavsko zasavske regije.
Zbor članov je bil uspešno zaključen ob 18:30 uri..

Zorčič Janko