SREČANJE ČLANOV POVERJENIŠTVA CERKLJE OB KRKI 1.9.2021

Člani DIOB – Poverjeništva Cerklje ob Krki so v popoldanskem času dne 1.9.2021, po malo daljšem obdobju, v katerem so bili tovrstni dogodki onemogočeni, organizirali že tradicionalno vsakoletno družabno srečanje, na katerem se je zbralo kar lepo število članov.
Po uvodnem delu poverjenice Mojce Andrejaš, v katerem je poudarila, da je v okviru društva pričela delovati tudi Onkološka sekcija in povabila vse, ki imajo onkološko izkušnjo ali pa se z njo soočajo in želijo sodelovati pri reševanju in obravnavi tovrstne tematike, da se pridružijo sekciji. Predsednik Ivan Kostrevc je pozdravil vse prisotne, izrazil zadovoljstvo ob samem srečanju ter povabil k aktivnemu sodelovanju pri aktivnostih društva (opozoril je na dolžnosti in hkrati pravice vsakega posameznika). V kratkem kulturnem programu so Ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki zapele nekaj ljudskih pesmi, članica literarne sekcije Stanka Pucko pa je recitirala svojo pesem z naslovom Labod in ravno tako Mojca Andrejaš svojo pesem z naslovom Zlata jesen. V program so se aktivno vključevali tudi ostali člani društva tako, da so s prisotnimi podelili kakšno lepo misel in prijazno besedo, katerih je bilo v nadaljevanju druženja še veliko izrečenih. Ob zvokih harmonike se je druženje nadaljevalo do večernih ur. Ob slovesu so si vsi zadovoljni obljubili, da se kmalu spet sestanejo.