6.julija 2019. je ZMDI Mozirje v Lučah organiziral in izvedel Srečanje delovnih invalidov Slovenije. Tega srečanja, ki je bil nekako zaključek prireditev in dogodkov ob 50.letnici delovanja ZDIS-a, smo se veselili in tudi z zadovoljstvom udeležili člani DIO Brežice. Zbrali smo se ob dogovorjeni uri na Avtobusni postaji Brežice.. Vodja poti Vlado Fučko nam je na kratko povedal načrt izleta.. Odpeljali smo se v megleno jutro. Megla se je kmalu umaknila sončnim žarkom.. Na poti smo imeli postanek za jutranjo kavo in pot nadaljevali v Zgornjesavinjsko dolino, kamor smo prispeli ob načrtovanem času,, Ker takrat še ni bilo prevelikega drena smo z lahkoto našli mesta in se posedali. Uživali smo v prijetnem hladu ob reki Savinji. Otvoritveno besedo in dobrodošlico nam je zaželel Predsednik ZMDI Mozirje Anton Gračner.Sledil je nastop Mešanega pevskega zbora DI in DU Mozirje.. Pozdravil nas je tudi župan občine Luče Ciril Rosc. Sledil je nagovor Podpredsednika ZDIS-a Ivana Kostrevca. Slavnostna govornica pa je bila Magistra Andrejka Fatur-Videtič. Zapeli so tudi člani Okteta Žetev skupaj z člani MPZ Luče.. Sledile so razne športne igre in druženja. Nekateri so se udeležili svete maše v Župnijski cerkvi, spet drugi smo pa šli na ogled Lučkih znamenitosti ( mlin, kovačnica, gruntarska hiša, čebelarski in lovski dom). Čas je tako zelo hitro tekel , da je kmalu prišel trenutek vrnitve. Na poti domov smo se še zaustavili na vnaprej dogovorjenem kosilu in se srečno vrnili nazaj v Brežice. Bil je resnično čudovit dan in še kar nekaj časa se ga bomo radi spominjali.

Janko Zorčič