Društvo invalidov občine Brežice je 23.3.2018. priredilo srečanje težjih in težkih invalidov Občine Brežice. Tokratno srečanje je potekalo v Gostišču Kocjan v Stari vasi na Bizeljskem.
Samo srečanje , ki je bilo istočasno posvečeno materinskemu dnevu so popestrile članice Literarne delavnice DIO Brežice. Stanislava Vahčič, Mojca Andrejaš in Zlatka Teropšič so nam podarile vsaka po dve pesmi iz svoje zbirka,, Naj omenim da so avtorice prebrane poezije zgoraj omenjene.. Mentorica Leterarne delavnice Stanislava Vahčič se je pa na zaključku teh recitacij zahvalila vsem, ki so kakorkoli omogočili izvedbi te delavnice in istočasno povabila še ostale člane da se pridružijo v pisanju poezije in proze.

Janko Zorčič