SAM_2094_opt

Društvo invalidov občine Brežice je 2.6.2017. priredilo srečanje težjih in težkih invalidov. Srečanje je potekalo v Bukošku pri Kmečki hram Hervol. Najprej je predsednik DIO Brežice Ivan KOSTREVC pozdravil vse prisotne in zaželel prijetno druženje. Na tem srečanju je prisostvovala tudi Nataša ZORČIČ v funkciji predsednice Lyons Cluba Brežice, kateri so podarili Društvu invalidov občine Brežice električni bide. Društvo pa bo ta električni bide dalo v uporabo enemu izmed invalidov, naših članov.
Društvo invalidov se še enkrat zahvaljuje Lyons clubu Brežice za to darilo.

Janko Zorčič