Društvo invalidov občine Brežice: se iskreno zahvaljuje za pomoč, ki so jo imeli pri izvedbi praznovanja ob 40-letnici delovanja društva,

SAM_9812

Zahvaljuje se:
Zvezi delovnih invalidov Slovenije, Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Javnemu skladu kulturnih dejavnosti OE Brežice, Termam Paradiso DOBOVA, Hidroelektrarnam na spodnji Savi, Delniški družbi KRKA d.d. Novo mesto, Reklame ŽARN in Delavski hranilnici D.D. Ljubljana.

Janko Zorčič