1. Zakon o invalidskih organizacijah
  2. Zakon o varstvu osebnih podatkov
  3. Zakon o splošnem upravnem postopku
  4. Zakon o društvih
  1. Statut Zveze delovnih invalidov
  2. Statut Društva invalidov občine Brežice
  1. Pravilnik o koriščenju objektov ZDIS
  2. Pravilnik o podeljevanju priznanj DIO Brežice
  3. Pravilnik o dodeljevanju izrednih denarnih pomoči