Društvo invalidov Občine Brežice je izvedlo 23.3.2022. v gostišču Kocjan v Stari vasi na Bizeljskem Redni zbor članov. Predsednik Invalidov DIO Brežice Ivan Kostrevc je vse prisotne prisrčno pozdravil in odprl uradni del zbora.
Sledilo je izvolitev delovnih teles in poročilo Verifikacijske komisije.
Po sprejetju dnevnega reda so sledila poročila: Izvršnega odbora, Častnega razsodišča, Poročilo o poslovanju društva in poročilo Nadzornega odbora.
Po vsakem poročilu je potekla obširnejša razprava in potrditve teh poročil.
Prikazan je bil Program delovnega in finančnega plana DIO Brežice za leto 2022. Po razpravi po programih je sledila razprava in potrditev.
Izvoljen je bil predstavnik DIO Brežice za zbor članov ZDIS za mandatno obdobje 2022-2924.
Proti koncu so še nekaj povedali povabljeni gosti in pa razne diskusije.

Janko Zorčič